Prästboda

Prästboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 65