Sjöatorp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9