Sjöatorp

Sjöatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 9