Skogsgård

Skogsgård förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9