Skogsgård

Skogsgård förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 99