Malmeryd

Malmeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 7