Feringe

Feringe förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59