Feringe

Feringe förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 26