Gylteboda

Gylteboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153