Gylteboda

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43