Gökaboda

Gökaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34