Gökaboda

Gökaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34