Jonsboda

Jonsboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2