Jonsboda

Jonsboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2