Neglinge

Neglinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69