Neglinge

Neglinge förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69