Simmarp

Simmarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2