Simmarp

Simmarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117