Simmarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2