Stegaryd

Stegaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 82