Ubbeboda

Ubbeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5