Ubbeboda

Ubbeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5