Varö

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5