Vittaryd

Vittaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 2