Vittaryd

Vittaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 41
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 1