Vret

Vret förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120