Åbjörnaboda

Åbjörnaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28