Abbeshult

Abbeshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 176
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30