Bjerseryd

Bjerseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 127