Bjerseryd

Bjerseryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 50