Broddhult

Broddhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2