Emmeboda

Emmeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 3