Emmeboda

Emmeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 77