Glamshult

Glamshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 176
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 153
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 3