Glamshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 81