Kråxhult

Kråxhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66