Kråxhult

Kråxhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66