Krånkeboda

Krånkeboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2