Ljunghult

Ljunghult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 12