Södra Rataryd

Södra Rataryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 55