Singeshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74