Singeshult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83