Singeshult

Singeshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2