Singeshult

Singeshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 2