Singsö

Singsö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 130