Slättevrå

Slättevrå förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 56