Stråhult

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 4