Stråhult

Stråhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 169
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 170
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 6