Sunnervrå

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 96