Sunnervrå

Sunnervrå förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 70