Rya

Rya förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 202
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1710 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 1