Vrå

Vrå förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1673 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 206
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1716 uppslag 4