Vrå

Vrå förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 70