Våköen

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 49