Våköen

Våköen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119