Åkerbergshult

Åkerbergshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 129