Bockaboda (Stensjöholm)

Bockaboda (Stensjöholm) förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3