Bockaboda (Stensjöholm)

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3