Bockaboda (Stensjöholm)

Bockaboda (Stensjöholm) förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1681 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 190
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 191
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 220
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 2