Salevara

Salevara förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 18