Ularp

Ularp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12