Ularp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6