Ularp

Ularp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 175
Sunnerbo saköre 1585 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2