Verset

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7