Verset

Verset förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93