Verset

Verset förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 96
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 2