Östenstorp

Östenstorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 150