Östenstorp

Östenstorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9