Annerstad

Annerstad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 164
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 167
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 171
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 179
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 223
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 226
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 6