Björkeberg

Björkeberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 4