Bolmarö

Bolmarö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5