Byholma

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 5