Byholma

Byholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 5