Byholma

Byholma förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 5