Brunnsberg

Brunnsberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 102