Djurarp

Djurarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 135