Espenäs

Espenäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 2