Espenäs

Espenäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 3