Hallarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 2