Hallarp

Hallarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 170
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 2