Hallarp

Hallarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 169
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 170
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 201
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 207
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 213
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 223
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1565 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1590 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1602 uppslag 2