Jungfrugården

Jungfrugården förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100