Kanarp

Kanarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 160