Kanarp

Kanarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69