Lillarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12