Lillarp

Lillarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69