Lillarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88