Lillarp

Lillarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 69